Işık Sürücü Kursu | 0533 500 03 05

MİSYONUMUZ
Işık Sürücü Kursu olarak misyonumuz,toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için araç kullama eğitimlerini vermek ve sürücü eğitiminin gelişimine katkı sağlamak üzere;
*Sürücü eğitimini ulaştığı en üst düzeyde,kaliteli bir yapı içinde,uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,ehliyet alma ihtiyaçlarını karşılamak,
*Sürücü eğitimi alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak,sürüş ile ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
*Kendilerini mesleklerine adamış,üstün nitelikli,insana değer veren eğitimcilerimiz ile hizmet vermek ve bu karakterlere sahip eğitimcilerin yetişmesine katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ
Işık Sürücü Kursu,sürücü eğitimi hizmetlerindeki mükemmeliyet düzeyi,ehliyet alanların ve yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı,üsütn nitelikli ekibi ve çağdaş alt yapısı,ileri teknoloji simülatör eğitimi,son model eğitim araçları,öncü uygulamalarıyla Türkiye’ye model oluşturmayı ve referans gösterilen sürücü kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Sürücü Eğitiminde Mükemmeliyet
Işık Sürücü Kursunun amacı,müşterilerinin ehliyet ile ilgili gereksinimlerini karşılamak ve kazasız bir yaşam sürebilmeleri için iyi bir sürücülük eğitimi sağlamaktır.Bu amaç doğrultusunda,eğitim hizmetlerini her noktada en yüksek kalitede uygulamaya dayalı ve standart olarak öğretmeyi hedefliyoruz.Toplumu bilinçlendirmeye çalışırken,bir yandan da kendi ekibimizi,hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmektir.

Müşteri Memnuniyeti Yaratmada Kararlılık
Kurumumuzdan hizmet almayı seçen kişileri,sürücü eğitiminin herhangi bir noktasında gereksinim duydukları tüm teorik ve direksiyon eğitimlerini,sınavlara hazırlanmalarını kurs içinde kolaylıkla ulaşabileceler.Hizmetlerimizi sunarken,en küçük ayrıntıda bile adaylarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve onları ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız.

Kursumuzun,en önemli başarı göstergelerinden biri müşteri memnuniyetidir.Bunun için,bizden hizmet alan müşterilerimizin memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları,sunduğumuz eğitim hizmetlerini geliştirmekte kullanacağız.

Ehliyet almak isteyen müşterilerimize,maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip,yüksek kalitemizden ödün vermeden,hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacağız.

Üstün Nitelikli Ekip ve Çağdaş Altyapı
Farklılığımızı yaratan en önemli unsur,mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim,deneyim ve özelliklere sahip Işık Sürücü Kursunda olmaktan gurur duyan ekibimizdir.

Eğitime olanak sağlayan çalışma ortamıyla,her zaman en iyilerin yetiştiği,çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.

Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de çağdaş altyapımızdır.Bu nedenle,hizmetlerimizin etkinliğini,kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

Öncü Uygulamalar
Türkiye’de ve dünyada sürücü eğitimini sürekli olaral izleyip,uluslararası kabul görmüş standartları,yöntem ve uygulamaları geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklere öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.
Bilgi,deneyim ve olanaklarımızla topluma daha iyi sürücü eğitimi sunulmasını amaçlayan ve çalışan br kurum olacağız.

Moturlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında  sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Sürücü belgeleri Trafik Tescil kuruluşlarınca verilmektedir.
Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıt kullananların ve hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

Sürücü Belgelerinin

Sınıfı   Araçları Yetkisi  Yaş

A1

Motorlu Bisiklet 17

A2

Motosiklet A1 17

B

Otomobil
Kamyonet
Münibüs
F 18

C

Kamyon B-F 22

D

Tır-Kamyon

B_C_F

22

E

Otobüs-Kamyon

B-C-F

22

F

Traktör

17

H

Tertibatlı Araç

H

17

G

İş Makinası

G

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizde Uluslararası sürücü belgesi, “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” tarafından verilmektedir.
Sürücüler, ikamet değişikliklerini, 30 gün içinde kayıtlı oldukları tescil kuruluşlarına bildirmek zorundadır.
Sürücü belgeleri, aşağıdaki hal ve şartlarda trafik zabıtasınca geri alınır:
1- Sağlık raporu ile sürücülük yapmasında sakınca görülenlerin,
2- Sürücünün belgesinin sahte olduğu, hile ile alındığı, şartlarına uygun olmadan verildiği tespit edilenlerin.

SÜRÜCÜ EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Kimlik Fotokopisi
- 8 Adet Fotoğraf (Biometrik 3×3.5 ebatında)
- Diploma veya Tasdikname Fotokopisi
- Sabıka Kaydı Belgesi
- Sağlık Raporu + Kan Grubu Kartı
- Şoförler Odası Müracaat Dosyası
- İkametgah Belgesi

SRC BELGELERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

- Ehliyet Fotokopisi
- Kimlik Fotokopisi
- 4 Adet Fotoğraf

Sınav İçin Gerekli Belgeler

- Diploma (Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi)
- Sınav Ücreti
- Eğitim Tamamlama Belgesi (Kurumumuz Tarafından Düzenlenir)

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Sürücü adaylarında aranacak şartlar:

Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

A) Yaş Şartı:

1-A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,

2-B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,

3-C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.), yaşını bitirmiş olmaları,

B) Öğrenim Şartları;

F,G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,

A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,(Bu şart Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22 MART 2000 tarihli emriyle ilkokul mezunları 21 Aralık 2004 yılına kadar uzatılmıştır)

C) Sağlık Şartları;

Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur” raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na sevkeder.

Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

D) Eğitim ve sınav şartı;

Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları

E) Hükümlü olmama şartları;

Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

Özel Işık Sürücü Kursu

Adres : Hüseyin Pehlivan Cad. Mahmutbey İşhanı No:14/15 Merkez/TEKİRDAĞ
Telefon : 0282 260 55 91 – 0282 261 81 40
Cep Telefonu : 0533 500 03 05 – 0541 392 76 20