Giriş yap

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

Geniş içeriğe sahip otomobil sitemiz kiralikarabalar.com.tr’yi (“Web Sitesi”) tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.. Siz değerli ziyaretçilerimizi tanıyabilmek, ihtiyaçlarınıza kısa sürede cevap verebilmek ve gerçekçi bir yayını iletebilmek adına üyelik sistemi kullanıyoruz. kiralikarabalar.com.tr’nin belli bölümlerini kullanabilmek için üye olmanız ve üye olabilmeniz için de aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Üyelik sisteminin sizlere sunmuş olduğu farkları kısa sürede yaşayacağınızı belirterek kiralikarabalar.com.tr ailesine hoş geldiniz diyoruz.

1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Nas Özel Eğitim Basım Yayın Ajans Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti (bundan böyle kiralikarabalar.com.tr olarak anılacaktır) tarafından işletilen kiralikarabalar.com.tr internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya ÜYE olarak anılacaktır) ile kiralikarabalar.com.tr arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. Üye, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce, www.kiralikarabalar.com.tr/sozlesme-oncesi-bilgilendirme-formu bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

3. Üye, Sözleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan işbu Sözleşme konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Sözleşme konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Sözleşmeye ilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. Bu sözleşmeyi bilgisayarınıza indirebilir ve elektronik ortamda kaydedebilirsiniz. Üye, işbu Sözleşme metnini bilgisayarına indirdiğini ve Sözleşmenin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Üye tarafından onaylanarak kabul edilen işbu Sözleşme kiralikarabalar.com.tr tarafından saklanmamaktadır. Web Sitesi’nde yer alan standart sözleşmeye her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Üye’nin onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Üye’nin onayladığı metne daha sonra ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

5. kiralikarabalar.com.tr 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığı, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metni Web Sitesi’nde yayınlanmaktadır. Üye, anılan aydınlatma metnini ve gizlilik politikasını okuyup incelediğini, kiralikarabalar.com.tr’nin ilgili kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü kendisine karşı yerine getirdiğini beyan ve kabul eder.

6. kiralikarabalar.com.tr üyeliğiniz “üyelik formunu” eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

7. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, kiralikarabalar.com.tr tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Üye işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Üye’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde kiralikarabalar.com.tr’ye iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Üye, cayma hakkı sona ermeden Üye’nin onayı ile ilanın yayınına başlanmışsa bu hakkını kullanamaz.

8. Web Sitesi’nde hangi hizmetlerin ücret karşılığı verildiği ve hizmetlerin içerikleri belirtilmektedir. kiralikarabalar.com.tr, ücret karşılığı vereceği hizmetleri belirlemeye, istediği zaman değiştirmeye, ücretlerini tespite, dilediği zaman ücretlerde değişiklik yapmaya tek başına yetkilidir. Üye, Web Sitesinde belirtilen ücretli hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin kiralikarabalar.com.tr tarafından belirlenen ücreti kiralikarabalar.com.tr’ye ödeyeceğini, söz konusu ödeme yapılmadan kiralikarabalar.com.tr tarafından hizmet verilmeye başlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, satın aldığı hizmet paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, hizmet paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ücretler, satın alınan hizmet paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni hizmet bedeli ödenip, paket yenilenmediği takdirde, Üye’nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. kiralikarabalar.com.tr’nin internet, e-posta veya web sitesi yoluyla tarife yayınlaması, Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, kiralikarabalar.com.tr tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış hizmet paketi ücretlerine yansıtılmaz. Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler kiralikarabalar.com.tr’ye net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, Üye tarafından ayrıca ödenir. Ödemelerde gecikme olması halinde vade tarihinden başlayarak aylık %5 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

9. kiralikarabalar.com.tr, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. kiralikarabalar.com.tr, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, kiralikarabalar.com.tr web sitesinin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, Web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin web sitesini kullanmanızı engelleyebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da kiralikarabalar.com.tr mesul tutulamaz.

10. KULLANICILAR, kiralikarabalar.com.tr içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kullanabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler. KULLANICILAR’a tahsis edilen alanlarda mevzuatın gerektirdiği kullanıcı bilgilerinin güncel, tam ve doğru olarak bulundurulması sorumluluğu KULLANICILAR’dadır.

11. Aksi belirtilmediği takdirde, kiralikarabalar.com.tr ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretleri Türk Lirası olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir. KULLANICILAR, kiralikarabalar.com.tr üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemelerden münhasıran kendileri sorumlu olup, bu ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

12. kiralikarabalar.com.tr, web sitesinin KULLANICILAR tarafından ne şekilde kullanılacağını, KULLANICILAR’ın birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, web sitesinin hangi fonksiyonları yerine getireceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, web sitesi üzerinden yapılacak alım satımlara ilişkin koşul ve sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesinin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. KULLANICI, kiralikarabalar.com.tr’nin bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

13. www.kiralikarabalar.com.tr siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. kiralikarabalar.com.tr, www.kiralikarabalar.com.tr üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

14. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.kiralikarabalar.com.tr girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

15.kiralikarabalar.com.tr hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

16. www.kiralikarabalar.com.tr’nin iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kiralikarabalar.com.tr tarafından saklanacaktır.

17. kiralikarabalar.com.tr tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

18. www.kiralikarabalar.com.tr'nin amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto pazarı hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.kiralikarabalar.com.tr'ye hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, kiralikarabalar.com.tr’nin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz. kiralikarabalar.com.tr, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı", 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında da “Aracı Hişmet Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. Yer Sağlayıcı/Aracı Hizmet Sağlayıcı statüsünde olan kiralikarabalar.com.tr, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali, kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web sitesini kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.

19. İsim veya marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. KULLANICI, web sitesini haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı mal ve hizmet işlemleri yapmak için kullanamaz. KULLANICI, web sitesi kanalıyla yapacağı her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standartlar hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

20. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple kiralikarabalar.com.tr’ye rücu kesinlikle mümkün değildir. Üye, kiralikarabalar.com.tr’nin ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, web sitesini sadece kendi ihtiyacı için kullanabilir. Web sitesini gelir elde etmek amacıyla veya başka amaçlarla başkalarına kullandıramaz.

21. www.kiralikarabalar.com.tr üzerinden gerçekleşen işlemler ile kiralikarabalar.com.tr’nin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.kiralikarabalar.com.tr’deki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, kiralikarabalar.com.tr’nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.kiralikarabalar.com.tr’ye üye olarak peşinen kabul ve beyan eder. kiralikarabalar.com.tr sadece, kendisine sunulan bilgilere göre, sisteme dahil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin fiktif kişiler olmadığını garanti eder. kiralikarabalar.com.tr, Üye’yle diğer üyeler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. kiralikarabalar.com.tr hiçbir şekilde, diğer üyelerin KULLANICI ile sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. kiralikarabalar.com.tr, KULLANICI’nın gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı KULLANICI’ya aittir. kiralikarabalar.com.tr sadece hizmet verdiği konularda kullanıcıların yapmak istediği işlemleri kolaylaştırmak amacıyla web sitesini kullanıma sunmakta olup, web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilci, acenta, simsar, vekil, kefil, garantör, komisyoncu, mümessil, danışman veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle kiralikarabalar.com.tr arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir. Üye’nin yaptığı işlemlerde kaparo, mal veya hizmet bedeli ödemesi de dahil olmak üzere yapacağı tüm işlemlere kendisi karar verir ve bunlara ilişkin tüm sorumluluk ve riskler Üye’ye aittir. Bu konularda kiralikarabalar.com.tr taraf değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

22. kiralikarabalar.com.tr’nin tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, kiralikarabalar.com.tr hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. kiralikarabalar.com.tr, web sitesini mevcut haliyle KULLANICILAR’ın kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden kiralikarabalar.com.tr’nin, işbu sözleşme altında açıkça taahhüt ettiği hususlar dışında KULLANICILAR’a karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. KULLANICI, sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle kiralikarabalar.com.tr’den hiç bir talepte bulunamaz.

23. kiralikarabalar.com.tr ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

24. kiralikarabalar.com.tr, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

25. İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve fakat bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

26. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, kiralikarabalar.com.tr’nin defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve web sitesi üzerinden ya da çağrı merkezi /telesatış tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait, kiralikarabalar.com.tr tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının ve ses kayıtlarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

27. "ÜYE”nin, “kiralikarabalar.com.tr Hesabı”na girişte kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, "kullanıcı adı" ve "şifre"sini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “ÜYE”nin ve/veya “kiralikarabalar.com.tr”nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “ÜYE” sorumludur.

28. “kiralikarabalar.com.tr”, "ÜYE"nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “kiralikarabalar.com.tr Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “kiralikarabalar.com.tr” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “kiralikarabalar.com.tr” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "kiralikarabalar.com.tr"nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

29. ÜYE”, “kiralikarabalar.com.tr” hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “kiralikarabalar.com.tr”nin herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “kiralikarabalar.com.tr”nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

30. ÜYE” ilan verirken veya “kiralikarabalar.com.tr” Portal’ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “kiralikarabalar.com.tr”nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

31. "kiralikarabalar.com.tr", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, "ÜYE"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.