Giriş yap

Sözleşme öncesi bilgilendirme formu

İşbu Bilgilendirme Formu, Nas Özel Eğitim Basım Yayın Ajans Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin (“kiralikarabalar.com.tr”) işlettiği “www.kiralikarabalar.com.tr” alan adlı web sitesindeki (“Web Sitesi”) hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Web Sitesi’ne üye olmak isteyen kullanıcıya (“Üye”), kabul edeceği mesafeli satış sözleşmesi konusunda sözleşme öncesi bilgi vermek amacıyla düzenlenmiş olup, alınacak hizmetin koşulları hakkında Üye’ye açıkça bilgi verilip bunların içeriğini öğrenme ve sözleşme metnini görme imkanı sağlanmıştır.

Bir örneği ekte tarafınıza verilen Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak size yükümlülükler getiren önemli hükümler içermektedir. Sözleşmeyi bilgisayarınıza kaydedebilir, yazıcıdan çıktı alarak saklayabilirsiniz. Sözleşmede yer alan bazı önemli hükümler aşağıda kısaca izah edilmiştir. Sözleşme’nin içerdiği hükümlerin isteklerinize, durumunuza ve şartlarınıza uygun olup olmadığını inceleyip karar vermeniz gerekir.

Kiralikarabalar.com.tr’a İlişkin Bilgiler

Nas Özel Eğitim Basım Yayın Ajans Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti
Şirinevler Mah. Meriç Sok. No:12 Şirinevler / Bahçelievler / İstanbul
Bahçelievler / İstanbul
E-posta: [email protected]
 

Şirketimizin Aracılık Niteliğine İlişkin Bilgiler

Web Sitesi’nde, üçüncü kişiler tarafından satışa çıkarılan ikinci el motorlu araç ilanları yayınlanmaktadır. Web Sitesi, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ilanlarının yer aldığı aracı bir platformdur. Web Sitesi’nin amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto pazarı hizmeti sunmaktır. Kiralikarabalar.com.tr, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı", 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında da “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. Yer Sağlayıcı/Aracı Hizmet Sağlayıcı statüsünde olan kiralikarabalar.com.tr, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlere ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web sitesini kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.

kiralikarabalar.com.tr sadece, kendisine sunulan bilgilere göre, sisteme dahil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin fiktif kişiler olmadığını garanti eder. kiralikarabalar.com.tr, Üye’yle diğer üyeler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. kiralikarabalar.com.tr hiçbir şekilde, diğer üyelerin Üye ile sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Kiralikarabalar.com.tr, Üye’nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. Kiralikarabalar.com.tr sadece hizmet verdiği konularda kullanıcıların yapmak istediği işlemleri kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi’ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilci, acente, simsar, vekil, kefil, garantör, komisyoncu, mümessil, danışman veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle kiralikarabalar.com.tr arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir. Üye’nin yaptığı işlemlerde kaparo, mal veya hizmet bedeli ödemesi de dahil olmak üzere yapacağı tüm işlemlere kendisi karar verir ve bunlara ilişkin tüm sorumluluk ve riskler Üye’ye aittir. Bu konularda kiralikarabalar.com.tr taraf değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Bilgiler

Web Sitesi üyeliğiniz üyelik formunu eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, kiralikarabalar.com.tr tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Ücret ve Ödemeye İlişkin Bilgiler

Web Sitesi’nde hangi hizmetlerin ücret karşılığı verildiği ve hizmetlerin içerikleri belirtilmektedir. kiralikarabalar.com.tr, ücret karşılığı vereceği hizmetleri belirlemeye, istediği zaman değiştirmeye, ücretlerini tespite, dilediği zaman ücretlerde değişiklik yapmaya tek başına yetkilidir. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen ücretli hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin kiralikarabalar.com.tr tarafından belirlenen ücreti kiralikarabalar.com.tr’ye ödemekle yükümlü olacak, söz konusu ödeme yapılmadan kiralikarabalar.com.tr tarafından hizmet verilmeye başlanmayacaktır.

Her hizmet paketinin ücreti Web Sitesi’nde belirtilmiştir. Üye, satın aldığı hizmet paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, hizmet paketinde belirtilen şekilde ödeyecektir. Ücretler, satın alınan hizmet paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni hizmet bedeli ödenip, paket yenilenmediği takdirde, Üye’nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer.

kiralikarabalar.com.tr’nin internet, e-posta veya Web Sitesi yoluyla tarife yayınlaması, Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, kiralikarabalar.com.tr tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı üstlenmektedir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış hizmet paketi ücretlerine yansıtılmaz.

Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler kiralikarabalar.com.tr’ye net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, Üye tarafından ayrıca ödenir. Ödemelerde gecikme olması halinde vade tarihinden başlayarak aylık %5 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ödemeler EFT, havale veya kredi kartı vasıtasıyla yapılabilmektedir. Taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, bu yöntemler dışında başka ödeme yöntemi kabul edilmemektedir. Üye’nin verdiği kredi kartından ödeme tutarının zamanında ve tam olarak tahsil edilememesinin tüm sorumluluğu Üye’a ait olup, bunun neticelerine Üye katlanır.

Süre, Fesih ve Cayma Hakkı

Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve fakat bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman Sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Üye Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Üye’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde kiralikarabalar.com.tr’ye iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Üye, cayma hakkı sona ermeden Üye’nin onayı ile ilanın yayınına başlanmışsa bu hakkını kullanamaz.

Diğer Hususlar

kiralikarabalar.com.tr, Üye’nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Web Sitesi ara yüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Web Sitesi üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine kiralikarabalar.com.tr tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir.

Üye, Web Sitesi hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için kiralikarabalar.com.tr’nin herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı kiralikarabalar.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul etmektedir.

kiralikarabalar.com.tr, Web Sitesi’nin Üyeler tarafından ne şekilde kullanılacağını, Üyelerin birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, Web Sitesi’nin hangi fonksiyonları yerine getireceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak alım satımlara ilişkin koşul ve sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. kiralikarabalar.com.tr, Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında Sözleşme’den kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Tüketici niteliğinde olan Üyeler, Sözleşme kapsamındaki şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını mevzuatın öngördüğü tutar sınırlamalarına uygun olarak tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilirler.

Uyuşmazlıklarda kiralikarabalar.com.tr’un defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinden ya da çağrı merkezi /telesatış tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait, kiralikarabalar.com.tr tarafından alınmış, bilgisayar çıktıları ve ses kayıtları da kesin delil niteliği taşıyacaktır.

Nas Özel Eğitim Basım Yayın Ajans Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti